Έξω το Ελεγκτικό Συνέδριο από το Δήμο

Να σταματήσει άμεσα κάθε ανάμειξη του Ελ. Συνεδρίου στις υποθέσεις του Δήμου

Εκδικάζεται αύριο, Τρίτη 11 Ιουνίου, η έφεση κατά της απίστευτα προκλητικής απόφασης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία με σαθρά και ανυπόστατα επιχειρήματα και πατώντας δήθεν πάνω στην απαίτηση περί ανταποδοτικότητας των προσφερόμενων από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες, απαγόρευσε στο Δήμο να πληρώσει τους δασκάλους του ΠΑΟΔΑΠ για τα δεδουλευμένα τους, και στη συνέχεια καταλόγισε το χρηματικό ποσό στον Πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ που έκανε το ελάχιστο που όφειλε να κάνει: να μεριμνήσει για την καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών τους.

Συνέχεια